Andrea Balašov – LA GARCÍA

Mliekarenská 19
SK-821 09 Bratislava

Živnostenský register OÚ Bratislava číslo: 110 163 148

Telefón: +421 905 935 444
E-mail: info@lagarcia.sk